NADAL® COVID-19 Ag – antygenowy test – wymaz z nosa – wynik w 15 minut – pudełko 20 sztuk

437,60

Kategoria:

Test wyłącznie do użytku profesjonalnego.

NADAL® COVID-19 Ag to chromatograficzny test immunolo- giczny z bocznym przepływem służący do jakościowego wykrywania antygenów nukleoproteinowych wirusa SARS- CoV-2 w próbkach z ludzkiego nosa, nosogardła lub gardła (patrz punkt 12. ”Ograniczenia testu”). Test ten przeznaczony jest jako środek pomocniczy przy diagnostyce zakażeń SARS- CoV-2. Należy zwrócić uwagę, że stężenie wirusowych antygenów nukleoproteinowych może zmieniać się w przebiegu choroby i może spaść poniżej granicy wykrywalności testu. Na podstawie negatywnych wyników testu nie można wykluczyć możliwej zakaźności badanych osób. Procedura testowa nie jest zautomatyzowana i nie wymaga specjalnego szkolenia ani kwalifikacji. Test NADAL® COVID-19 Ag jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Test ten znajduje się we wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych na COVID-19, uzgodnionym przez Komitet UE ds. Bezpieczeństwa Zdrowia. Kliknij tutaj.

Dostarczone odczynniki i materiały:
20 testów kasetowych NADAL® COVID-19 Ag *
20 sterylnych wymazówek
20 probówek ekstrakcyjnych, w tym zakraplacz
20 ampułek z buforem do jednorazowego użytku (400 μL każda)**
1 stojak na probówki
1 instrukcja obsługi

* zawiera konserwant azydek sodu: <0,1%
** Bufor zawiera następujące konserwanty: azydek sodu: <0,1 mg/mL

Detergenty zawarte w buforze lizują i neutralizują wirusa.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 CLP nie jest wymagane oznaczenie zagrożeń. Stężenia są poniżej progu wykrywalności.

Instrukcja: KLIKNIJ TUTAJ