Kontakt

Hemp & Health S.A.
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
NIP: 525-23-82-713

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000396780
REGON: 140778886

Numer rachunku w Santander Bank: 41 1090 1883 0000 0001 0623 7044

 

Nasza Spółka jest notowana na giełdzie NewConnect – kliknij tutaj.